Do czego służy zawór EGR?

Artykuły

W dzisiejszych czasach w wielu rodzajach pojazdów mechanicznych instalowane są specjalne układy recyrkulacji spalin. Bardzo ważnymi elementami takich układów są zawory EGR odpowiedzialne za recyrkulację gazów wylotowych.

Układy odpowiadające za recyrkulację spalin były stosowane w pojazdach amerykańskich ze względu na rygorystyczne przepisy mające na celu ograniczenie emisji toksycznych związków wydostających się z rur wydechowych.

Systemy tego typu służą do ponownego wprowadzania spalin do cylindrów silnika. Dzięki temu obniżona zostanie temperatura w komorze spalania, a sam proces spalania zostanie spowolniony. To z kolei doprowadzi do znacznie mniejszą emisję tlenków azotu, które są substancjami szkodliwymi. Spaliny wpuszczone do dolotu ograniczają ilość tlenu i dlatego proces spalania jest spowolniony. Oczywiście zbyt duża ilość spalin sprawi, że moc silnika spadnie i może on się dusić.

W związku z powyższymi problemami w układach recyrkulacji spalin są montowane specjalne zawory EGR, które odpowiadają za regulowanie ilości spalin zawracających do silnika. Gazy spalinowe są zawracane w środkowym zakresie obrotów, gdy obciążenie silnika jest niskie lub średnie. Oznacza to, że na wolnych obrotach lub przy pedale gazu wciśniętym do oporu, zawór EGR będzie zamknięty.

Oczywiście konstrukcja, sterowanie i dokładna charakterystyka pracy danego zaworu EGR zależy od rodzaju silnika, w którym został on zainstalowany.

Należy pamiętać, że najpopularniejsze usterki związane z pracą zaworów jest ich pozostawanie w pozycji otwartej. Oznacza to, że spaliny cały czas dostają się do komór spalania, a efektem tego jest zmniejszenie mocy, dławienie się, zwiększone zużycie paliwa oraz paląca się kontrolka „check engine”.

Zwykle zawór jest blokowany w takiej pozycji przez nagar, sadzę i inne osady. Pomocny jest demontaż tego elementu i jego staranne wyczyszczenie. W przypadku bardziej skomplikowanych awarii konieczna jest wymiana zaworu. W zależności od rodzaju kosztuje on od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Jest to dość czuły element, więc warto inwestować w oryginalne zawory EGR pochodzące od renomowanych producentów.

 

zdjęcie pochodzi z wikipedii/autor:Steevven1