ABC napraw powypadkowych

Artykuły
mechanik

Nawet najbardziej wytrawny kierowca może stać się ofiarą nieuwagi innego uczestnika ruchu i mieć wypadek samochodowy. Gdy dojdzie do kolizji najważniejsze jest zminimalizowanie szkód.

Gdzie zatem najlepiej wykonać naprawy powypadkowe? Na co zwrócić uwagę przy wyborze warsztatu oraz przy dopełnianiu formalności po wypadku? Oto najważniejsze informacje.

Kiedy dojdzie do wypadku lub kolizji drogowej, pierwszą rzeczą, o którą musisz zadbać, jest bezpieczeństwo – własne oraz innych uczestników zdarzenia. Pamiętaj m.in. o ustawieniu trójkąta ostrzegawczego, włączeniu (w miarę możliwości) świateł awaryjnych oraz jak najszybszym wezwaniu służb ratunkowych (jeśli zachodzi taka konieczność). Gdy wszystkie te obowiązki zostaną już dopełnione, czas skoncentrować się na likwidacji szkód drogowych.

Jesteś sprawcą wypadku czy poszkodowanym?

To pierwsze pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć. Od tego bowiem zależy między innymi, z jakich środków zostaną pokryte naprawy powypadkowe. I tak:

  • jeżeli jesteś poszkodowanym – za koszty naprawy odpowiada sprawca, w ramach swojej polisy OC,
  • jeżeli to Ty jesteś sprawcą – możesz uzyskać odszkodowanie wyłącznie, jeżeli posiadasz polisę AC.

Pamiętaj, że:

  • jeżeli okaże się, że sprawca wypadku nie miał ważnej polisy OC, jako poszkodowany możesz się zgłosić do dowolnej firmy ubezpieczeniowej zajmującej się prowadzeniem likwidacji szkód powypadkowych, a odszkodowanie zostanie Ci wypłacone z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
  • jeżeli samochód sprawcy nie ma polskiej polisy, a zagraniczne ubezpieczenie OC, powinieneś zgłosić się do przedstawiciela jego ubezpieczyciela w naszym kraju – ustalisz go, kontaktując się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kiedy zgłosić się do ubezpieczyciela?

Im szybciej, tym lepiej. Likwidacja szkody komunikacyjnej potrwa, a Ty zapewne potrzebujesz samochodu, aby móc kontynuować podróż. Na szczęście każda polisa daje możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego (zarówno z OC sprawcy, jak i z własnego AC). Ale to nie jedyny powód, dla którego należy się niezwłocznie skontaktować z ubezpieczycielem. Równie istotne jest to, że zanim będzie można rozpocząć naprawę pojazdu, jego stan musi zweryfikować rzeczoznawca ubezpieczyciela.

Jeżeli podejmiesz się naprawy pojazdu przed takimi oględzinami, ustalenie skali uszkodzeń, a co za tym idzie – wysokości odszkodowania, będzie utrudnione, a często niemożliwe do przeprowadzenia. Najlepiej zatem skontaktować się z ubezpieczycielem tuż po kolizji.

Z kim się kontaktować?

  • Jeżeli jesteś sprawcą i masz wykupioną polisę AC – ze swoim ubezpieczycielem.
  • Jeżeli jesteś poszkodowanym – poproś sprawcę o dane jego polisy OC. Musisz się skontaktować z jego, a nie ze swoim ubezpieczycielem. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy Twój ubezpieczyciel należy do programu Bezpośredniej Likwidacji Szkód – wówczas szkodę możesz zgłosić w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym.

Warto pamiętać, że coraz więcej firm ubezpieczeniowych decyduje się na korzystanie z tzw. uproszczonej likwidacji szkody – bez rzeczoznawcy i z szybszą wypłatą odszkodowania. Ta ścieżka jest jednak możliwa do wykorzystania wyłącznie wówczas, gdy mamy do czynienia z niewielką stłuczką, nie zaś z poważnym uszkodzeniem pojazdu. Przy zachowaniu standardowej procedury (a nie uproszczonej), na odszkodowanie najczęściej poczekasz do 30 dni lub – w uzasadnionych przypadkach – nawet do 90.

Naprawy powypadkowe – gdzie je wykonać?

Ubezpieczyciele najczęściej oferują dwie formy rozliczenia kosztów naprawy pojazdu po wypadku. Pierwsza to rozliczenie gotówkowe – w tym przypadku ubezpieczyciel standardowo przelewa odszkodowanie w ustalonej wysokości na konto poszkodowanego. Coraz częściej stosowane są jednak rozliczenia bezgotówkowe – wówczas ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio z warsztatem. Co opłaca się bardziej?

Wszystko zależy od tego, w jaki sposób chcesz wykonać naprawę (w ASO czy zaprzyjaźnionym warsztacie) oraz w ramach jakiej polisy likwidujesz szkodę. Jeżeli w ramach OC sprawcy, możesz się spodziewać, że pokryje ono wszystkie koszty związane z przywróceniem Twojemu samochodowi dobrego stanu. Jeżeli jednak w ramach AC – wszystko zależy od warunków, jakie zostały ustalone w umowie ubezpieczeniowej. Musisz bowiem wziąć pod uwagę m.in. wysokość wkładu własnego w koszty naprawy czy też kwestię franszyzy integralnej.

Pamiętaj, że jeśli wybierzesz bezgotówkowe rozliczenie naprawy samochodu po wypadku (tzw. wariant warsztatowy/serwisowy), musisz pozostawić auto w warsztacie, który ma podpisaną umowę z ubezpieczycielem. Jeżeli zaś wybierzesz rozliczenie kosztorysowe (gotówkowe) – przyjrzyj się dobrze, w jaki sposób została oszacowana wysokość odszkodowania (chodzi przede wszystkim o koszt części zamiennych).

Podejmując decyzję, zastanów się również nad jakością obsługi, którą oferuje warsztat mający wykonać naprawę. Od kompetencji specjalistów, którzy w nim pracują, jakości stosowanych części zamiennych oraz wyposażenia samego warsztatu będzie zależał nie tylko ostateczny koszt naprawy, ale i jej jakość. To właśnie ona, a co za tym idzie – bezpieczeństwo jazdy, jest sprawą najważniejszą.